Huishoudelijk

Alle huishoudelijke kwesties. Vergaderingen, etentjes, of wanneer er bijv. spullen kwijt zijn komt in deze categorie

Corona update 15 oktober 2020

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zijn er afgelopen dinsdag door het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor onze basketbalsport. De belangrijkste maatregelen op een rij:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten in teamverband wordt beperkt tot maximaal 4 personen (en op 1,5 meter)
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan, in alle leeftijdscategorieën
 • Kinderen tot 18 jaar mogen nog wel in teamverband (binnen de eigen club) trainen
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten

Kort gezegd zijn er voorlopig dus geen competitiewedstrijden en mag alleen de jeugd (U14 en U18) nog trainen. Wij zijn voornemens de trainingen voor de jeugd wel door te laten gaan, zowel op de dinsdag- als de woensdagavond, mits daarvoor voldoende animo is. Mochten kinderen en/of hun ouders dit toch niet zien zitten hebben wij daar natuurlijk alle begrip voor. Wij zullen de komende weken bekijken hoe het met de opkomst gaat. Ook houden we vanzelfsprekend verdere berichtgeving vanuit de overheid in de gaten.

Aan wie blijft trainen vragen we opnieuw aandacht voor alle voorzorgsmaatregelen zoals jullie die al kenden en zonodig kunnen terugvinden op mevo80.nl. Daar komt vanaf nu dus bij dat in beide sporthallen de kleedkamers gesloten blijven en iedereen gevraagd wordt thuis om te kleden en te douchen.

Ook buiten het basketbal hopen wij dat iedereen voorzichtig is en op de eigen gezondheid let en op die van anderen. Hopelijk zien we elkaar dan snel weer op het basketbalveld!

Coronarichtlijnen rondom basketbalwedstrijden

Afgelopen vrijdag is aan alle leden een e-mail gestuurd met informatie vanuit de basketbalbond (NBB) over de actuele coronamaatregelen. Deze zijn aanvullend op de maatregelen die wij eerder vanuit de vereniging hebben gecommuniceerd via de mail en website. Het nieuwe protocol van de NBB richt zich vooral op de wedstrijden. Belangrijk dus om door te nemen nu de competities komend weekend weer gaan beginnen. Het volledige en actuele protocol is te vinden op de website van de NBB.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Bij het reizen naar (uit)wedstrijden gelden de richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.
 • Volg ten alle tijde de aanwijzingen van de betreffende sportaccomodatie op. De regels kunnen verschillen per sporthal.
 • Bij aankomst eerst handen desinfecteren. De thuisspelende vereniging zorgt voor middelen.
 • Tijdens de line-up worden geen handen geschud en wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Wisselspelers (en trainers) dienen op de bank 1,5 meter afstand te houden, hetzelfde geldt voor de tafelaars. De thuisspelende vereniging zorg voor voldoende zitruimte.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, dus ook vanaf de bank, is niet toegestaan.
 • Hou ook na de wedstrijd de 1,5 meter afstand in acht en blijf niet langer in de zaal dan nodig.
 • Update 29 september: voorlopig zijn sportkantines gesloten, verlaat na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie.
 • Update 29 september: voorlopig mag bij wedstrijden geen publiek aanwezig zijn.

We hopen en rekenen op ieders medewerking zodat de basketbalwedstrijden voor iedereen leuk en veilig blijven.

Coronamaatregelen Mevo ’80

Vanavond beginnen -eindelijk- de basketbaltrainingen weer. Daarom ter herinnering hieronder nog een keer alle afspraken op een rij:

Belangrijkste maatregelen voor iedereen: gebruik je gezond verstand en geef elkaar de ruimte!

 • Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen samen sporten, maar dienen buiten de sportactiviteit om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Kom niet naar de training als je klachten hebt -of ga naar huis als je tijdens de training klachten krijgt- en laat je testen. Denk aan klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen!
 • Vanuit de vereniging wordt geen reguliere gezondheidscheck uitgevoerd voorafgaand of bij aanvang van de training. Wij zien het als ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, dan wel die van de ouders, om thuis te blijven bij klachten. Uiteraard in dit geval wel graag even afmelden bij de trainer zoals gebruikelijk.
 • Houd je te allen tijde aan de instructies van je trainer of zoals aangegeven in de sporthal.
 • Let in het bijzonder op de looplijnen zoals aangegeven in de sporthal.
 • Kleedkamers -inclusief douches en toilet- kunnen worden gebruikt, maar de ruimte is beperkt  doordat volwassenen 1,5 meter afstand dienen te houden. Zorg er daarom voor dat je het gebruik van de kleedkamer (en de douches) zo kort mogelijk houdt.
 • Zorg dat je exact 5 minuten voordat de training start (dus niet eerder én ook niet later) aanwezig bent in de sporthal (dus de kleedkamer uit bent).
 • Desinfecteer bij binnenkomst van de sporthal je handen (voor desinfectiemiddelen wordt gezorgd).
 • Alle basketballen die bij de training worden gebruikt worden vooraf schoongemaakt.
 • Houd 1,5 meter afstand tot je trainer. Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je geblesseerd raakt, komt je trainer natuurlijk wel gewoon naar je toe.
 • Volwassenen houden ook tijdens rust- en uitlegmomenten 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Voor iedereen geldt: voorlopig geen high-fives en ook geen yell.
 • Update 29 september: voorlopig mag bij trainingen geen publiek aanwezig zijn.

Ten slotte goed om te melden dat onze trainers de komende periode elke training bijhouden wie er aanwezig is geweest. Dit doen we om achteraf makkelijk te kunnen nagaan welke leden met elkaar in contact zijn geweest op welk moment, mocht dat nodig blijken voor bron- en contactonderzoek.

Opstart basketbaltrainingen: per 5 augustus

Als gevolg van de coronacrisis hebben we het afgelopen basketbalseizoen vroegtijdig moeten beëindigen. Zodoende hebben we allemaal al een hele tijd niet kunnen basketballen. Nu de maatregelen dusdanig zijn versoepeld dat iedereen (ook volwassenen) weer samen kunnen sporten, willen we daar ook als Mevo ’80 graag gebruik van maken.

We hebben daarom besloten het nieuwe basketbalseizoen iets eerder te starten dan gebruikelijk en wel per 5 augustus a.s. We starten dan met één wekelijkse trainingsavond, op de woensdag in Laco Zierikzee. Tijden zoals jullie gewend zijn: 19.00-20.00 uur voor de jeugd en 20.00-21.00 uur voor de senioren. De dinsdagavondtrainingen in Sportcentrum Westerschouwen zullen pas na de zomervakantie beginnen, dus op 25 augustus. 

Ook onze Algemene Ledenvergadering die traditiegetrouw aan het eind van elk seizoen wordt gehouden, heeft als gevolg van de coronacrisis niet plaats kunnen vinden. Wij zoeken naar een geschikte datum en locatie en laten jullie binnenkort weten, wanneer we onze ALV op een veilige manier kunnen organiseren.

Door eerder te beginnen op de woensdagavond willen we degenen die niet op vakantie gaan de kans geven om gedurende de zomer toch een beetje te kunnen basketballen. Mocht je wel lekker op vakantie gaan, of als je moet werken, is dat natuurlijk geen probleem en sluit je gewoon aan zodra je weer kunt.

Samen met de trainers hebben we nagedacht hoe we de trainingen met het oog op alle nog geldende coronamaatregelen zo goed en veilig mogelijk kunnen laten verlopen. We hebben daarom een aantal afspraken/gedragsregels opgesteld waarvoor we jullie aandacht vragen:

Belangrijkste maatregelen voor iedereen: gebruik je gezond verstand en geef elkaar de ruimte!

 • Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen samen sporten, maar dienen buiten de sportactiviteit om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Kom niet naar de training als je klachten hebt -of ga naar huis als je tijdens de training klachten krijgt- en laat je testen. Denk aan klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen!
 • Vanuit de vereniging wordt geen reguliere gezondheidscheck uitgevoerd voorafgaand of bij aanvang van de training. Wij zien het als ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, dan wel die van de ouders, om thuis te blijven bij klachten. Uiteraard in dit geval wel graag even afmelden bij de trainer zoals gebruikelijk.
 • Houd je te allen tijde aan de instructies van je trainer of zoals aangegeven in de sporthal.
 • Let in het bijzonder op de looplijnen zoals aangegeven in de sporthal.
 • Kleedkamers -inclusief douches en toilet- kunnen worden gebruikt, maar de ruimte is beperkt  doordat volwassenen 1,5 meter afstand dienen te houden. Zorg er daarom voor dat je het gebruik van de kleedkamer (en de douches) zo kort mogelijk houdt.
 • Zorg dat je exact 5 minuten voordat de training start (dus niet eerder én ook niet later) aanwezig bent in de sporthal (dus de kleedkamer uit bent).
 • Desinfecteer bij binnenkomst van de sporthal je handen (voor desinfectiemiddelen wordt gezorgd).
 • Alle basketballen die bij de training worden gebruikt worden vooraf schoongemaakt.
 • Houd 1,5 meter afstand tot je trainer. Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je geblesseerd raakt, komt je trainer natuurlijk wel gewoon naar je toe.
 • Volwassenen houden ook tijdens rust- en uitlegmomenten 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Voor iedereen geldt: voorlopig geen high-fives en ook geen yell.
 • Update 29 september: voorlopig mag bij trainingen geen publiek aanwezig zijn.

Ten slotte goed om te melden dat onze trainers de komende periode elke training bijhouden wie er aanwezig is geweest. Dit doen we om achteraf makkelijk te kunnen nagaan welke leden met elkaar in contact zijn geweest op welk moment, mocht dat nodig blijken voor bron- en contactonderzoek.

Op deze manier maken we er graag weer mooi nieuws basketbalseizoen van. Hopelijk tot snel en geniet van de zomer!

Update vervolg basketbalseizoen 2019-2020Nu vanuit de overheid meer duidelijk is over de mogelijkheden t.a.v. samen sporten heeft het bestuur van Mevo ’80 de opties afgewogen t.a.v. het vervolg van het basketbalseizoen. De uitkomst hiervan is dat wij hebben besloten ons basketbalseizoen definitief te beëindigen. Dat houdt in dat er tot de zomer geen trainingen of andere verenigingsactiviteiten meer zullen plaatsvinden.

De belangrijkste reden is dat wij, gezien de korte periode dat het seizoen sowieso nog zou duren (eind mei), niet zien zitten om hiervoor nog aangepaste trainingen te gaan organiseren. Gezien ons ledenbestand (voor het overgrote deel +12 jaar) zou dit betekenen dat we -i.o.m. de gemeente- een buitenlocatie hadden moeten zoeken die ook nog eens groot genoeg is om op gepaste afstand voornamelijk individuele oefeningen te doen. Als we dit zouden willen moeten we dit goed organiseren. Bijvoorbeeld ook door te voorzien in de nodige hygiënemaatregelen. Immers staat de gezondheid van onze leden, en in het bijzonder ook de trainers, en hun families voor ons bovenaan. Het zou een behoorlijke puzzel worden waarvan we denken dat het -nogmaals gezien de korte tijd dat het seizoen nog zou duren- niet de moeite is om deze nog te leggen. We vinden het jammer dat we met z’n allen nu nog langer zonder basketbal moeten doen, maar vinden dit de enige juiste beslissing.

Op dit moment mogen we, met alle voorbehoud van dien, erop richten dat er vanaf 1 september weer gebasketbald kan worden. Wij gaan er voorlopig dan ook vanuit dat op dat moment de trainingen, in welke vorm dan ook, weer kunnen aanvangen. T.a.v. de wedstrijden hebben wij vanuit de NBB nog geen bericht ontvangen. Uiteraard blijven wij het nieuws de komende maanden volgen en houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.Naar boven