Opstart basketbaltrainingen: per 5 augustus

Als gevolg van de coronacrisis hebben we het afgelopen basketbalseizoen vroegtijdig moeten beëindigen. Zodoende hebben we allemaal al een hele tijd niet kunnen basketballen. Nu de maatregelen dusdanig zijn versoepeld dat iedereen (ook volwassenen) weer samen kunnen sporten, willen we daar ook als Mevo ’80 graag gebruik van maken.

We hebben daarom besloten het nieuwe basketbalseizoen iets eerder te starten dan gebruikelijk en wel per 5 augustus a.s. We starten dan met één wekelijkse trainingsavond, op de woensdag in Laco Zierikzee. Tijden zoals jullie gewend zijn: 19.00-20.00 uur voor de jeugd en 20.00-21.00 uur voor de senioren. De dinsdagavondtrainingen in Sportcentrum Westerschouwen zullen pas na de zomervakantie beginnen, dus op 25 augustus. 

Ook onze Algemene Ledenvergadering die traditiegetrouw aan het eind van elk seizoen wordt gehouden, heeft als gevolg van de coronacrisis niet plaats kunnen vinden. Wij zoeken naar een geschikte datum en locatie en laten jullie binnenkort weten, wanneer we onze ALV op een veilige manier kunnen organiseren.

Door eerder te beginnen op de woensdagavond willen we degenen die niet op vakantie gaan de kans geven om gedurende de zomer toch een beetje te kunnen basketballen. Mocht je wel lekker op vakantie gaan, of als je moet werken, is dat natuurlijk geen probleem en sluit je gewoon aan zodra je weer kunt.

Samen met de trainers hebben we nagedacht hoe we de trainingen met het oog op alle nog geldende coronamaatregelen zo goed en veilig mogelijk kunnen laten verlopen. We hebben daarom een aantal afspraken/gedragsregels opgesteld waarvoor we jullie aandacht vragen:

Belangrijkste maatregelen voor iedereen: gebruik je gezond verstand en geef elkaar de ruimte!

 • Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen samen sporten, maar dienen buiten de sportactiviteit om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Kom niet naar de training als je klachten hebt -of ga naar huis als je tijdens de training klachten krijgt- en laat je testen. Denk aan klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen!
 • Vanuit de vereniging wordt geen reguliere gezondheidscheck uitgevoerd voorafgaand of bij aanvang van de training. Wij zien het als ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, dan wel die van de ouders, om thuis te blijven bij klachten. Uiteraard in dit geval wel graag even afmelden bij de trainer zoals gebruikelijk.
 • Houd je te allen tijde aan de instructies van je trainer of zoals aangegeven in de sporthal.
 • Let in het bijzonder op de looplijnen zoals aangegeven in de sporthal.
 • Kleedkamers -inclusief douches en toilet- kunnen worden gebruikt, maar de ruimte is beperkt  doordat volwassenen 1,5 meter afstand dienen te houden. Zorg er daarom voor dat je het gebruik van de kleedkamer (en de douches) zo kort mogelijk houdt.
 • Zorg dat je exact 5 minuten voordat de training start (dus niet eerder én ook niet later) aanwezig bent in de sporthal (dus de kleedkamer uit bent).
 • Desinfecteer bij binnenkomst van de sporthal je handen (voor desinfectiemiddelen wordt gezorgd).
 • Alle basketballen die bij de training worden gebruikt worden vooraf schoongemaakt.
 • Houd 1,5 meter afstand tot je trainer. Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je geblesseerd raakt, komt je trainer natuurlijk wel gewoon naar je toe.
 • Volwassenen houden ook tijdens rust- en uitlegmomenten 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Voor iedereen geldt: voorlopig geen high-fives en ook geen yell.
 • Update 29 september: voorlopig mag bij trainingen geen publiek aanwezig zijn.

Ten slotte goed om te melden dat onze trainers de komende periode elke training bijhouden wie er aanwezig is geweest. Dit doen we om achteraf makkelijk te kunnen nagaan welke leden met elkaar in contact zijn geweest op welk moment, mocht dat nodig blijken voor bron- en contactonderzoek.

Op deze manier maken we er graag weer mooi nieuws basketbalseizoen van. Hopelijk tot snel en geniet van de zomer!

Meetrainen?