Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag?

De vertrouwenspersonen ‘ongewenst gedrag’ zijn er voor de sporters die te maken krijgen met:

  • Seksuele intimidatie
  • Agressie of geweld
  • Pesten
  • Discriminatie

Als je hiermee te maken krijgt, dan kun je dit bij één van de vertrouwenspersonen melden. De vertrouwenspersoon zal dan naar je luisteren en je steunen. Ook zal de vertrouwenspersoon samen met jou nagaan welke acties jij kunt ondernemen en welke voor- en nadelen er hierbij zijn. De vertrouwenspersoon houdt contact met jou om na te gaan of de situatie verbeterd is. Welke acties je onderneemt bepaal je zelf.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Wie zijn wij?

Joost Loomans

Joost Loomans, sinds 2006 wonend op Schouwen-Duiveland en al vele jaren in Zonnemaire.
Van jongs af aan ben ik bij het sportieve verenigingsleven betrokken geweest.
Als jonge jongen als speler, trainer, coach en scheidsrechter jaren bij Hockey. Later ook aangevuld met Tennis.
Ik heb in diverse besturen van stichtingen en verenigingen mogen zitten.
Mijn huidige hobby’s zijn nog steeds tennis, maar verder ook imkeren en amateur weerman voor op ons eiland.
Natuurlijk bezoek ik ook met plezier vaak basketbalwedstrijden en trainingen. Ik geniet dan van jullie spel en grote inzet, waar ook onze zoon deel van uitmaakt.
Het welzijn en welbevinden van de leden van een vereniging vind ik onlosmakelijk verbonden met het plezier dat je eraan kunt beleven.
Om daar een steentje aan bij te dragen ben ik lid van vertrouwenscommissie, zodat mocht er zich eens iets voordoen waar je in vertrouwen met iemand over wilt praten, je te allen tijde te rade kunt gaan en kunt praten over waar het naar jouw eigen inzicht en ervaring anders moet. En natuurlijk 100% in vertrouwen om dan samen te kijken hoe er verder mee om te gaan.

Je kunt mij daarom altijd bellen of mailen:

06-50205030 of

Sandra Sebel

Ik ben Sandra Sebel en woon samen met mijn partner Jim en onze twee kinderen in Zonnemaire. Onze zoon Sill traint sinds 2022 met veel plezier bij Mevo’80 en speelt ook de wedstrijden mee.
In mijn werk als (voormalig) personeelsadviseur heb ik veel gesprekken gevoerd met mensen en dagelijks te maken gehad met allerlei soorten vragen en gespreksonderwerpen.
Ik ga dit jaar (2024) voor de vereniging als vertrouwenspersoon beginnen. Ik vind het daarbij belangrijk dat iemand die te maken krijgt met ongewenst gedrag zijn verhaal kwijt kan en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Schiet me aan als je iets wilt vragen, weten of iets wil bespreken of bel me als ik iets voor je kan doen, ik ben te bereiken op:

06-11237291 of

Meetrainen?