SD Sport #9 is uit

Onlangs is de najaarseditie van SD Sport magazine verschenen. Deze staat weer bomvol mooie verhalen over sport en bewegen op Schouwen-Duiveland. Je leest hem hier.

Corona update 15 oktober 2020

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zijn er afgelopen dinsdag door het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor onze basketbalsport. De belangrijkste maatregelen op een rij:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten in teamverband wordt beperkt tot maximaal 4 personen (en op 1,5 meter)
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan, in alle leeftijdscategorieën
 • Kinderen tot 18 jaar mogen nog wel in teamverband (binnen de eigen club) trainen
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten

Kort gezegd zijn er voorlopig dus geen competitiewedstrijden en mag alleen de jeugd (U14 en U18) nog trainen. Wij zijn voornemens de trainingen voor de jeugd wel door te laten gaan, zowel op de dinsdag- als de woensdagavond, mits daarvoor voldoende animo is. Mochten kinderen en/of hun ouders dit toch niet zien zitten hebben wij daar natuurlijk alle begrip voor. Wij zullen de komende weken bekijken hoe het met de opkomst gaat. Ook houden we vanzelfsprekend verdere berichtgeving vanuit de overheid in de gaten.

Aan wie blijft trainen vragen we opnieuw aandacht voor alle voorzorgsmaatregelen zoals jullie die al kenden en zonodig kunnen terugvinden op mevo80.nl. Daar komt vanaf nu dus bij dat in beide sporthallen de kleedkamers gesloten blijven en iedereen gevraagd wordt thuis om te kleden en te douchen.

Ook buiten het basketbal hopen wij dat iedereen voorzichtig is en op de eigen gezondheid let en op die van anderen. Hopelijk zien we elkaar dan snel weer op het basketbalveld!

Update coronamaatregelen 29 september

N.a.v. de persconferentie van afgelopen maandag 28 september is door NOCNSF het sportprotocol aangepast. Het volledige protocol is hier te vinden: https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten.pdf
De belangrijkste wijzigingen in dit protocol:

 • vanaf 29 september 18.00 is publiek 3 weken niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden;
 • vanaf 29 september 18.00 gaan sportkantines tijdelijk dicht dit geldt ook voor horeca bij ondernemende sportaanbieders;
 • toeschouwers zijn vanaf 29 september 18.00 uur niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken;
 • bij uitwedstrijden van jeugdleden (ook O19) vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Ook nu rekenen wij weer op ieders medewerking in de hoop dat we zo lang mogelijk samen kunnen blijven basketballen.

Coronarichtlijnen rondom basketbalwedstrijden

Afgelopen vrijdag is aan alle leden een e-mail gestuurd met informatie vanuit de basketbalbond (NBB) over de actuele coronamaatregelen. Deze zijn aanvullend op de maatregelen die wij eerder vanuit de vereniging hebben gecommuniceerd via de mail en website. Het nieuwe protocol van de NBB richt zich vooral op de wedstrijden. Belangrijk dus om door te nemen nu de competities komend weekend weer gaan beginnen. Het volledige en actuele protocol is te vinden op de website van de NBB.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Bij het reizen naar (uit)wedstrijden gelden de richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.
 • Volg ten alle tijde de aanwijzingen van de betreffende sportaccomodatie op. De regels kunnen verschillen per sporthal.
 • Bij aankomst eerst handen desinfecteren. De thuisspelende vereniging zorgt voor middelen.
 • Tijdens de line-up worden geen handen geschud en wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Wisselspelers (en trainers) dienen op de bank 1,5 meter afstand te houden, hetzelfde geldt voor de tafelaars. De thuisspelende vereniging zorg voor voldoende zitruimte.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, dus ook vanaf de bank, is niet toegestaan.
 • Hou ook na de wedstrijd de 1,5 meter afstand in acht en blijf niet langer in de zaal dan nodig.
 • Update 29 september: voorlopig zijn sportkantines gesloten, verlaat na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie.
 • Update 29 september: voorlopig mag bij wedstrijden geen publiek aanwezig zijn.

We hopen en rekenen op ieders medewerking zodat de basketbalwedstrijden voor iedereen leuk en veilig blijven.

Coronamaatregelen Mevo ’80

Vanavond beginnen -eindelijk- de basketbaltrainingen weer. Daarom ter herinnering hieronder nog een keer alle afspraken op een rij:

Belangrijkste maatregelen voor iedereen: gebruik je gezond verstand en geef elkaar de ruimte!

 • Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen samen sporten, maar dienen buiten de sportactiviteit om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Kom niet naar de training als je klachten hebt -of ga naar huis als je tijdens de training klachten krijgt- en laat je testen. Denk aan klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen!
 • Vanuit de vereniging wordt geen reguliere gezondheidscheck uitgevoerd voorafgaand of bij aanvang van de training. Wij zien het als ieders persoonlijke verantwoordelijkheid, dan wel die van de ouders, om thuis te blijven bij klachten. Uiteraard in dit geval wel graag even afmelden bij de trainer zoals gebruikelijk.
 • Houd je te allen tijde aan de instructies van je trainer of zoals aangegeven in de sporthal.
 • Let in het bijzonder op de looplijnen zoals aangegeven in de sporthal.
 • Kleedkamers -inclusief douches en toilet- kunnen worden gebruikt, maar de ruimte is beperkt  doordat volwassenen 1,5 meter afstand dienen te houden. Zorg er daarom voor dat je het gebruik van de kleedkamer (en de douches) zo kort mogelijk houdt.
 • Zorg dat je exact 5 minuten voordat de training start (dus niet eerder én ook niet later) aanwezig bent in de sporthal (dus de kleedkamer uit bent).
 • Desinfecteer bij binnenkomst van de sporthal je handen (voor desinfectiemiddelen wordt gezorgd).
 • Alle basketballen die bij de training worden gebruikt worden vooraf schoongemaakt.
 • Houd 1,5 meter afstand tot je trainer. Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je geblesseerd raakt, komt je trainer natuurlijk wel gewoon naar je toe.
 • Volwassenen houden ook tijdens rust- en uitlegmomenten 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Voor iedereen geldt: voorlopig geen high-fives en ook geen yell.
 • Update 29 september: voorlopig mag bij trainingen geen publiek aanwezig zijn.

Ten slotte goed om te melden dat onze trainers de komende periode elke training bijhouden wie er aanwezig is geweest. Dit doen we om achteraf makkelijk te kunnen nagaan welke leden met elkaar in contact zijn geweest op welk moment, mocht dat nodig blijken voor bron- en contactonderzoek.

Naar boven