Aankomend seizoen 2024/2025

Afgelopen week is het bestuur met een aantal ouders bijeengekomen. Deze ouders hebben zich beschikbaar gesteld om het bestuur en daarmee de vereniging te ondersteunen.

Versterking bestuur
Martijn van der Pluijm, de vader van Mats en Merijn, is bereid het bestuur versterking te geven. Als interim voorzitter zal hij het komende seizoen al taken op zich nemen. Tijdens de ledenvergadering in 2025 kan Martijn officieel gekozen worden.  

Hulptroepen
Officieel bestuurslid zijn vraagt verantwoordelijkheid wat wel eens wat weestand met zich mee kan brengen. Dit ondervangen wij met onze zogenaamde ”hulptroepen”.

Op dit moment hebben Klaas-Jan, Rania en Yentl al een plaats binnen deze hulptroepen ingenomen. Deze groep gaat een stuk groter worden:

Krista Bommelje(Sociale media coördinator, Lief en leed)
Joost Loomans (Vertrouwenspersoon)              
Sandra Sebel (Vertrouwenspersoon)                 
Martin (Opleiden scheidsrechters) 
Vacant (PR en Sponsoring)

Activiteiten rondom het basketbal zijn een taak op zich. Evenementen (welke we willen uitbreiden) of bijeenkomsten, worden door de volgende  personen opgepakt:

Evenementencommissie:

 • Krista Bommelje
 • Monica van der Pluijm
 • Martijn van der Pluijm
 • Frauke Kneepkens
 • Joost Loomans

Onze vereniging is gegroeid. Plezier en succes staat of valt met de inzet van haar leden. We verwachten daarom ook wat meer van jullie toewijding. Denk hierbij aan taken als; fluiten, tafelen, vervoer en vrijwillige hulp bij evenementen.

Trainers/Coaches
Naast onze zeer gewaardeerde bekende gezichten; Ralph en Martijn hebben wij Bart reeds mogen toevoegen aan ons team. Mats is als hulp-trainer in het nieuwe seizoen ondersteunend voor U18. Merijn van der Pluijm en Quinnley Eijzenga zullen als aspirant trainer aansluiten.

Door de groei in de vereniging zijn wij op zoek naar een extra trainer en/of coach. Ook een instructeur voor onze trainers/coaches kan de vereniging goed gebruiken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur.

Doordat we meer wedstrijden gaan spelen groeit ook de vraag naar scheidsrechters. Martin gaat daarom leden van de U18 en serieuze kandidaten uit andere teams  opleiden tot volleerd scheidsrechter. Een rol als trainer/coach en scheidsrechter vervul je vrijwillig.

Vervoer
Wedstrijden worden mogelijk gemaakt door onze spelers veilig naar betreffende locaties te vervoeren. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Naast de spelers zal in het nieuwe seizoen ook rekening gehouden worden met een plaats in de auto’s voor de trainer/coach. Zodra na de zomer/begin herfst de wedstrijden bekend gemaakt zijn, zullen de trainers/coaches chauffeurs zoveel mogelijk naar gelijke inzet verdelen. Na nodige eerste aanpassingen op het rijschema zal deze definitief publiceert worden op de website. Indien nodig ruilen ouders onderling.

Ledenvergadering
Helaas worden ledenvergaderingen slecht bezocht, terwijl wij erg graag van jullie willen weten wat de wensen zijn. Wij willen daarom de opzet iets anders aanpakken. Zo zal er een meer geschikte datum gepland worden die ook vroegtijdig wordt gepubliceerd op de website. De volgende ledenvergadering wordt  met het aangename gecombineerd. Er zal dan ook gelijktijdig een vergadering, toernooitje én BBQ georganiseerd worden.  

Website
Houd tijdens het seizoen goed de website en de whats’app in de gaten. Actuele informatie als evenementen, maar ook taken voor leden worden hier regelmatig gepubliceerd.

Locaties:
In het nieuwe seizoen zal naast Laco ook binnen de Scholen Gemeenschap Pontes getraind worden. Schema – details volgen nog.

Hier alvast wat streef data:

 • Maandag 19-08-2024: eerste training
 • Vrijdag 06-09-2024 Starttoernooi
 • Rond de maand Februari: Sportkidsdagen
 • Rond de maand April: Koningspelen
 • Rond de maand Mei: Benjamin Sport 2025
 • Medio mei/juni: einde seizoen. Afsluiting met ledenvergadering, toernooi en BBQ.

Nieuwe leden wensen wij heel veel plezier & succes. Wij wensen alle leden een hele fijne zomer en kijken nu al uit naar het volgende seizoen!

TOT DAN!!!!!

Namens het bestuur van Mevo’80

Meetrainen?