Start nieuwe seizoen

Officieel begint het nieuwe seizoen pas na de vakantie, maar zoals afgesproken zijn er in de vakantie extra trainingen ter compensatie van het niet kunnen trainen door corona. Hierdoor is er de komende 2 weken (op 25 augustus en 1 september) voor iedereen weer training op de woensdag in Laco Zierikzee. Dus ook weer voor de jeugd, van 19.00 tot 20.00 uur. En beide weken voor de heren van 20.00 tot 21.00 uur. Kijk voor een volledig overzicht op: https://www.mevo80.nl/meetrainen/

Vanaf 7 september gaat het seizoen weer ‘echt’ beginnen en gaan we dus ook weer op dinsdag trainen in Sportcentrum Westerschouwen. Tijden zoals jullie gewend waren: U18 van 19.30 tot 20.30 uur en de heren vanaf 20.30 uur.

Vanaf 8 september gaan op de woensdag ook de nieuwe trainingstijden in. Zoals afgesproken tijdens de ALV gaat de jeugd op woensdag een half uur langer trainen. WIj hebben ervoor gekozen om een kwartier eerder te starten en een kwartier later te stoppen. De jeugd traint op woensdag dus van 18.45 tot 20.15 uur. De heren starten hierdoor een kwartiertje later en trainen van 20.15 tot 21.15 uur.

Let op: de komende twee weken trainen we dus nog op de oude tijden en alleen op woensdag!

Meetrainen?