trainingen in november

De meeste van jullie hebben onderstaande mail ook gekregen:

begin mail:
Zoals eerder aangegeven in mails van verscheidene personen komen de trainingen van 1,8 en 15 november te vervallen.
Behalve voor de mini’s (U12 en jonger) Hun training gaat op de dinsdagavond gewoon door omdat er vervangers zijn gevonden
Voor al de anderen is er een uitwijkavond namelijk de woensdagen 2,9 en 16 november. We houden dezelfde tijden aan als op dinsdag.
einde mail.

Dit is vanwege de scheidsrechterscursus. De trainingen op dinsdag 22 en 29 november en daarna, gaan onveranderd door.

Meetrainen?