scheidsrechterscursus

Ter info onderstaande mail. De meeste van jullie hebben deze al ontvangen:

begin mail:
Eens in de 5 jaar is de club verplicht om een zogenaamde verenigingscursus voor leden ouder dan 14 jaar te geven. Hier komen allerlei zaken aan de orde als:

Invullen sheet op de juiste manier
Waar let een scheidsrechter op
en een verkorte versie van de scheidsrechtercursus.

De cursusdagen van 1 en 8 november worden gehouden bij:
Fam Kloet
Eerste weegje 3
te Zierikzee
De laatste avond 15 november is dan in de sportzaal te Burgh Haamstede.

Aanvangstijdstip van alle avonden is 19.30 uur

Degene die deze mail krijgen zijn door het bestuur aangemerkt om cursus te volgen. Bij niet opkomen wordt namelijk door de bond een boete opgelegd aan de vereniging en deze zal worden doorberekend aan het niet opgekomen lid.
einde mail.

Wil ik nog vermelden dat de mini s die dinsdagen wel gewoon trainen omdat er mensen gevonden zijn die bereid zijn deze avonden te verzorgen. Waarvoor DANK! (met hoofdletters en uitroepteken).
De recreantenavond is woensdag 2 november samen met de heren en u18 van 1930 tot ongeveer 2030.

Meetrainen?