Op de juiste koers

Op dinsdag 27 januari heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Sportcentrum Westerschouwen waarin alle leden op de hoogte gebracht zijn van de huidige stand van zaken van de vereniging. Onder andere het gebrek aan een voorzitter en vacante bestuursfuncties waren belangrijke punten deze avond.

Na deze informatiebijeenkomst hebben er diverse leden contact opgenomen met het bestuur om een steentje bij te dragen aan de vereniging, waarvoor hulde!

Met trots kunnen we melden dat we de volgende taken en (bestuurs)functies hebben kunnen opvullen:

Voorzitter: Peter van der Wekken
Secretaris: André Passchier (voorlopig)
Penningmeester: André Passchier (voorlopig)
Technische zaken: Gustavo Pereira Arias (i.s.m. Ruud Groeneveld)
Officials zaken: Martin Pikard
Wedstrijdsecretaris: Bart Kloet
Ledenadministratie: Gwendolyn Pereira Arias
PR & Sponsoring: Jan-Kees Jongejan

We zijn iedereen dankbaar voor zijn of haar inzet voor Mevo’80 en hopen dat we Ruud zijn geformuleerde motto kunnen blijven nastreven: Enthousiasme, sportiviteit, motivatie en gezelligheid zijn de belangrijkste factoren bij Mevo’80.

Meetrainen?